Konopie jako nowa żywność – kwestie prawne

Mianem nowej żywności, z ang. novel food, określamy kategorię żywności nowo opracowanej, innowacyjnej i wytwarzanej z użyciem nowych technologii czy procesów produkcji. Do tej grupy zalicza się także żywność spożywana poza Unią Europejską. Jakie regulacje prawne obowiązują w przepisach europejskich i ustawach różnych państw członkowskich? Nowa żywność – definicja według prawa żywnościowego UE Według prawa […]